۱۳۹۱ شهریور ۹, پنجشنبه


جناب آقای احمد شهید

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران

اینجانب مینو مهرفومنی مسوول کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد و عضو کمیته زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (VVMIran) وظیفه خود دانسته باتوجه به مسوولیت خویش در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و کمیته دفاع از حقوق زنان و به عنوان یک زن ایرانی مواردی چند از نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر با استناد به قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران را جهت بررسی و ترتیب اثر مقتضی از سوی جنابعالی به عرضتان برسانم.

اساسا جمهوری اسلامی با طرح این مطلب که وجود تفاوت میان احکام زن و مرد، به منزله ی تبعیض میان آنان نمیباشد؛ خود اذعان به اعمال تبعیض بر اساس جنسیت دارد.
بر اساس تعالیم فقهی شیعه و قوانین جمهوری اسلامی، میان زن و مرد تبعیض وجود دارد که در اینجا لازم میدانم به برخی از این موارد تبعیض آمیز اشاره نمایم:

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

گزارش و تحلیل خبر، سخنرانی، داستانخوانی ، بحث و گفتگو 

وضعیت حقوق بشر ایران در مرداد ماه 1391
سخنرانان:

گزارش ماهانه نقض حقوق زنان مرداد 1391
رضایار
نقض حقوق بشر و بویژه نقض حقوق زنان در ایران، توسط رژیم حاکم در حالی ادامه دارد که تفکر حاکم بر آن به عنوان فرهنگی عمومی در راستای ایجاد هر چه بیشتر شکاف در میان توده های مردم و خانواده ها ، شکل های جدیدی به خود گرفته است، پای مال کردن حق تحصیل آزادانه دانشجویان دختر و تفکیک جنسیتی رشته های دانشگاهی و حتی تفکیک جنسیتی مراکز درمانی و بیمارستان هاو بازرسی بدنی زنان توسط مامورین مرد و ... از جمله آنند.
در گزارش ذیل مروری جزئی به عملکرد این سیستم غیر انسانی در مرداد ماه سال جاری خواهیم داشت.
در این مجموعه، جمعا 35 گزارش جمع آوری شده است، که بر پایه آن،
 بازداشت 1 مورد،
محکومیت 2 مورد ،
تجمع اعتراضی 1 مورد،
بیانیه تجمع اعتراضی 1 مورد
آزار جنسی 1 مورد
و 29 مورد سایر موارد متفرقه
گزارش گردیده است.

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.

تابستان خونین 1367 را نباید فراموش کرد  
فراخوان
برای گردهمآئی و برگزاری میز اطلاعات
بدینوسیله از تمامی مبارزان راه آزادی، مدافعان حقوق بشر برای همراهی و همصدائی در این مراسم دعوت بعمل می آوریم.
زمان برگزاری: شنبه  25. 08. 2012 ساعت 13,00 الی 14.30
محل برگزاری . گوتینگن خیابان ویندر
Weender str,24-26
37073 Göttingen
برگزار کننده: عارف خانی


نامه ای خطاب به خامنه ای از طرف یک بازمانده زلزله آذربایجان

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۱

!!!
به رسم ادب نامه ام را با سلام آغاز می کنم پس سلام بر تو ای ولی امر مسلمین

قبل از آغاز سخنم می خواهم کمی از خودم برایت بنویسم تا حداقل بدانی که چه کسی این نامه را برایت نوشته هر چند که شاید هیچگاه خود نخوانی ولی اطرافیانت شاید برایت بازگو کنند، باشد که به هنگام شنیدن لبخندی بر لبانت بنشیند. من یکی از بازمانده های زلزله آزربایجان هستم، همان کسی که تا دیروز خانه و کاشانه ای داشت و امروز تلی از خاک نصیبم شده. استاد نامه نگاری نیستم ولی دردی در دل دارم که می توانم به قلم آورم شاید مرهمی باشد بر این دل زخمی من. به فارسی می نویسم تا به زحمت نیافتی و راحت بخوانی هر چند که نوشتن به زبان غیر مادری آن هم نوشتن یک نامه پر از احساس سخت است ولی با این همه می خواهم بخوانی و بدانی.

۱۳۹۱ مرداد ۲۲, یکشنبه


ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر  

احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.


کشتار زندانیان سیاسی و 19 آگوست روز جهانی انساندوستی!؟
فراخوان

صورتجلسه

هیئت برنامه ریزی و نظارت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


زمان:  یکشنبه 15 مراد 1391 / 05.08.2012  ساعت  15:00 الی 16:00

حاضرین: خانمها جعفری، مینو مهر، آذر جواد، شیدائی، ایزدی، آقایان شفائی، مقدم نیا، صفائی، داداش زاده، ترابی،  کریمی، بحرخو، فخرالدین و حیدری

مکان: اطاق پالتالک کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

مصوبات جلسه:

1.      طی جلسه، مصوبات جلسه ماه یولی هیئت نظارت و آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته در خصوص مصوبات جلسه پیگیری شد.
2.      گزارش فعالیتهای هیئت رئیسه کانون به شرح ذیل اعلام شد:18هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود.

اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب ياعقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل آزادي تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است.
هر کس ميتواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا بطور خصوصي يا بطور عمومي برخوردار باشد.

آزادی عقیده و اندیشه، از حقوق اولیه انسان است
...
فراخوان