۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76

ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.
ب/ بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.
سرکوب، بازداشت و خشونت علیه زنان را محکوم میکنیم

نابرابری جنسی و خشونت بر زنان یکی از واقعیت های تلخ جهان معاصر است و خشونت علیه زنان رایج‮ترین شکل نقض حقوق بشر بشمار میرود.

گزارش ملاقات با آقای احمد شهید که توسط آقای حمید حمیدی نوشته و تنظیم شده را جهت اطلاع و انتشار ارسال می دارم


۱۳۹۰ آذر ۲۸, دوشنبه


فراخوان جلسه مجمع عمومی کانون در ماه دسامبر 2011

همراهان، مسئولین و تمامی اعضای محترم كانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با سلام و خسته نباشید
به دلیل مشکلاتی که در تهیه سالن و تشکیل جلسه حضوری مقدور نشد هیئت رئیسه تصمیم گرفت که جلسه مجمع عمومی سالیانه را در سال 2011 روز یکشنبه 25 ماه دسامبر ساعت 14.00 در اتاق کانون در پالتاک بر گزار نماید.

با عنایت به ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد که در اداره امور عمومي کشور خود، خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد.
ب/ هر کس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي کشور خود نايل آيد
ج/ اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد که از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد که آزادي راي را تامين نمايد)

مسئول جلسه : صدیقه جعفری منشی جلسه : امیر افشین حیدری
جلسه به شرح زیر اجرا خواهد شد:


در زیر لینگ گزارش جلسه سخنرانی کمیته دانشجو که در تاریخ 10 دسامبر در پالتاک برگزار شد جهت اطلاع و انتشار ارسال میگردد

۱۳۹۰ آذر ۱۸, جمعه

اطلاعیه 340


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 91 11 22
30431 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76
ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر


تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند.


ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر


الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.


ب/ بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل، تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.


دهم دسامبر روز جهانی حقـوق بشر را در 


شرایـطی گـرامی میداریم کـه، تـحـقـق این 


آرزوی دیریـن بـشری هـنـوز از حـد امضـای این 


اعلامیه بیرون نرفته است

حمایت از آزادی نسرین ستوده


با کلیک بر لینک زیر با وارد نمودن نام و نام خانوادگی خود،حمایت خود را از کمپین آزادی نسرین ستوده اعلام کنیم

۱۳۹۰ آذر ۱۵, سه‌شنبه

فراخوان به مناسبت 16 آذر
VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76


ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر
۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.
۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

16 آذر و جنبش دانشجوئی 

را فراموش نکنیم

فراخوان

اطلاعیه 339 کمیته جوان و دانشجو


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 91 11 22
30431 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.
ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر
۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.
۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

به مناسبت 16 آذر بار دیگر سرکوب گسترده و 

سیستماتیک دانشجویان توسط جمهوری اسلامی 

را محکوم می کنیم

اطلاعیه 335


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76
ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده  و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است .
هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

آزادی اندیشه، وجدان و مذهب از حقوق اولیه انسان است

در ایران هیچگاه آزادی اندیشه، وجدان و مذهب به دلیل اصل دوازدهم قانون 

اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته و ندارد.

اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ

کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76

کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات

از کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد
عدم امنیت دیپلمات ها غیر قانونی و محکوم است
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای‌بین‌المللی جهانی - مصوب ۲۸ تیر ماه ۱۳۶۷