۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه
در زیر لینک گزارش جلسه سخنرانی 19 آگوست نمایندگی ترکیه جهت اطلاع و
انتشار ارسال میدارم

<http://www.bashariyat.de/20120819EnsanDosti/Gozaresh19August2012.htm>

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84   - 0163 261 12 57          
Fax: +49 511 261 73 76

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با سلام و درود های صمیمانه

جلسه عمومی ماهیانه کانون در سال 2012 روز یکشنبه 7 یولی ساعت 15 بعدازظهر بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد.
همانطور که مستحضرید حضور کلیه اعضا، مسئول و غیر مسئول در این جلسات که در 2 بخش برنامه ریزی شده الزامی است.

بخش اول: بررسی وضعیت اداری کانون

۱۳۹۱ شهریور ۲۷, دوشنبه


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 91 11 22
30431 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84 - 0163 26 11 257
Fax: +49 511 26 17 376


ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تمام افراد بشر آزاد بدنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت بیکدگر با روح برادری رفتار کنند.
ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هرکس میتواند بدون هیچگونه تمایز بویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، نسب و یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادیهائی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد.

تفکیک جنسیتی:  تراژدی بی انتهای تبعیض علیه بانوان ایران

رسال خبر از :
شاهین مقصودی  (خبرنگار آزاد)   ایران – غرب استان مازندران
محمدصفرلفوتی روزنامه نگار جوان و برجسته چالوسی
به 5 سال حبس تعلیقی و محرومیت از فعالیت محکوم شد!

" محمدصفرلفوتی " متخلص به " فریاد " از جوانان روزنامه نگار،خبرنگار،وب نگاروفعال سیاسی،اجتماعی مدنی ،دانشجوئی،کارگری،جوانان و حقوق بشر برجسته و بنام ، غرب استان مازندران وشهرستان های توریستی چالوس ونوشهر که به اتهام  های واهی: نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، اقدام علیه امنیت ملی ، تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با گروههای ضد انقلاب  و ... در 22 آذرماه 90 درجلوی محل کارش (شرکت ملی پخش فرآورده  های نفتی غرب مازندران) توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی اداره کل اطلاعات استان مازندران به همراه  مامورین اداره اطلاعات شهرستان های چالوس و نوشهر دستگیر و پس از تفتیش منزل مسکونی و ضبط برخی لوازم شخصی ، بمدت 35 روز در بند انفرادی تحت "شکنجه سفید" در بازداشتگاه  شهیدکچوئی اداره کل اطلاعات استان مازندران واقع درشهرستان ساری ، بازداشت و سپس در27 دی ماه 90 با قراروثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شده بود ،  با حضور در دادگاه انقلاب حوزه غرب استان  مازندران(تنکابن) وقضاوت قاضی : محمدی  به  5 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از همکاری وعضویت در احزاب و گروه ها و فعالیت های رسانه ای و مطبوعات محکوم گردید. و همچنان از کار اداری اش معلق وحقوق و مزایای قبلی اش نیز همچنان مسدود می باشد!
این جوان شایسته و عدالتخواه چاالوسی که به دلیل معلق شدن از کار دولتی  و تعطیلی دفاتر خوابگاه های دانشجوئی تحت مدیریتش و دفترکارمطبوعاتی اش و نیز تحریم ها ی مختلف کاری و، شغلی ،  مالی و شکنجه های فراوان فیزیکی و روحی ، در بد ترین وضعیت جسمی و مالی اقتصادی قرار گرفته است و  نیازمند شدید حمایت گروه های حامی حقوق بشر می باشد!!!

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 91 11 22
30431 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84 - 0163 26 11 257
Fax: +49 511 26 17 376

ماده 3  اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.
ماده 14  اعلامیه جهانی حقوق بشر

هركس حق دارد دربرابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستوجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند.

رفتار تبعیض آمیز با پناهندگان و شرایط ناعادلانه رسیدگی به درخواست های پناهندگی را محکوم می کنیم

نگاهی جامعه شناختی به نقش و جایگاه اجتماعی کودکان

·         Posted by علی طایفی on September 8, 2012 at 11:26am
·         Send Message View Blog
علی طایفی


علی طایفی − کودکی چیست؟
چگونه می‌توان میان کودکی و کودک مرز مفهومی قائل شد؟
 آیا کودکی دارای تبار سنتی است یا مفهومی مدرن است؟
ایا کودک و کودکی مفاهیمی جهانشمول هستند؟
آیا کودک و کودکی پدیده‌ای منفعل و کنش پذیراست؟
مفهوم کودکی چگونه می‌تواند باری کنشگر یابد؟
نسبت حقوق کودک با مفهوم کودکی در چیست؟

کودکی و ادبیات کودک : آزادی و کنترل
·         Posted by alireza kermani on April 4, 2009 at 9:25am in جامعه شناسی و آموزش
کودکی و ادبیات کودک : آزادی و کنترل
علیرضا کرمانی


1-
مقدمه
ادبیات کودک، پدیده ای است که بسیار متاخر تر از "ادبیات " و"پدیده ادبی " می باشد. افزودن واژه ی " کودک" به "ادبیات" اصطلاح جدیدی به وجود آورده است که تفاوتهای مهمی با مفهوم "ادبیات " دارد. به طوری که "ادبیات کودک" را بیشتر می توان یک "پدیده

صورتجلسه

هیئت برنامه ریزی و نظارت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


زمان:  یکشنبه 12 شهریور 1391 / 02.09.2012  ساعت  15:00 الی 16:00

حاضرین: خانمها جعفری، مینو مهر، شیدائی، آقایان شفائی، مقدم نیا، صفائی، ترابی،  فخرالدین، پورحسینی، هدائی، کرمانی و حیدری

مکان: اطاق پالتالک کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

مصوبات جلسه:

۱۳۹۱ شهریور ۱۷, جمعهگزارش ماهانه نقض حقوق اقوام مربوط به مردادماه 91
شنیدم  دوره ی     خسروی  پرویز                    گرفتند  آدمی    را  تــــــوی     تبریز
به جــــرم   نقض  قانون   اساسی                    و بعضی گفتمـــــان های  سیاسی
ولی آن مرد دور اندیش  ،  از پیش                    قراری  را نهــــاده   با زن      خویش
که   از زندان اگــــــــر آمد     زمانی                   به نام من   پیـــــــــــامی یا نشانی
اگـــــــــر خود کار    آبی بود متنش                    بدان باشد   درست وبی غل وغش
و گر با   رنگ قرمز بود       خود کار                    بدان باشد   تمـــــام از    روی اجبار
تمامش با فشار باز جـــــوئی ست                   سراپایش   دروغ   و یاوه گوئی ست
گذشت  و روزی     آمد  نامه از مرد                   گرفت آن نامه    را بانـــوی     پردرد
گشود و دید    با هالـــــــــــــو مآبی                  نوشته شوهرش    با خط آبــــــــی:
عزیزم عشق من حالت چطوراست                   بگو بی بنده   احوالت  چطور است
اگر از ما  بپرسی  ،  خوب ، بشنو                    ملالی نیست غیر از   دوری  تـــــو
من این جا راحتم ، کیفور   ، کیفور                   بساط عیش و   عشرت،جور واجور
در ایجا سینما   و   باشگاه   است                   غذا ، آجیل ، میوه  رو براه    است
کتک با  چوب   یا شلاق  و  باطوم                  تمامآ   شایعاتی هست مــــــوهوم
هرآن کس گوید اینجا چوب داراست                 بدان این هم  دروغ    شاخدار است
در این  جا   استرس  جائی   ندارد                درفش   و   داغ معنــــــــــــائی ندارد
کجا تفتیش هـــای اعتقادی ست؟                کجا  سلول های     انفــــرادی ست؟
همه این جا رفیق و دوست هستیم               چو  گردو  داخل یک پوست هستیم
در این جا باز   جــــو اصلن    نداریم                شکنجه   اعتراف  عمـــــــرن نداریم
به جای     آن اتاق فــــــــــــکر داریم                روش های   بدیع و    بکـــــــر داریم
عزیزم حال من خوب است   این جا                گذشت عمر مطلوب   است این جا
کسی را هیچ کاری با کسی نیست              نشانی از غم  و دلواپسی   نیست
همه چیزش   تماماً بیست   این جا               فقط خود   کار قرمز   نیست این جا
ھر کس می تواند بدون ھيچ گونه تماﯾز ، خصوصا از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذھب ، عقيده سياسی ﯾا ھر عقيده دﯾگر و ھمچنين مليت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، وادت ﯾا ھر موقعيت دﯾگر ، ازتمام حقوق و کليه آزادی ھاﯾی که در اعاميه حاضر ذکر شده است ، بھره مند گردد .به عاوه ھيچتبعيضی به عمل نخواھد آمد که مبتنی بر وضع سياسی ، اداری و قضاﯾی ﯾا بين المللی کشور ﯾاسرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه اﯾن کشور مستقل ، تحت قيموميت ﯾا غير خود مختاربوده ﯾا حاکميت آن به شکل محدودی شده باشد.
ماده2اعلاميه جھانی حقوق بشر


نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیشاز ۲۹ ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه مرداد ماه ۱۳۹۱نمود.
در این نوشتار ۱۸۰ گزارش حقوق بشری منتشره تیر ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات، سعی شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست.
 ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در مردادماه

۱۳۹۱ شهریور ۱۱, شنبه


نقض حقوق کودکان و نوجوانان در مرداد ماه 1391

مهدیه آبائی

1. سلامت جسمی آقای کبودوند مدافع کودکان محروم از همهٔ خوشی‌های کردستان وخیم‌تر شد و همهٔ ما را نگران کرد. هرانا 01 مرداد ماه

2. پسر نوجوان دانش آموز که متهم به قتل می‌باشد پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد.، محمد ۱۷ ساله متهم است دو سال قبل در جریان یک نزاع شبانه مرد جوانی به نام علی اکبر را با ضربه‌های کارد به قتل رسانده است. هرانا 02 مردادماه 1391 

3. پدر، دختر دو ساله اش را به بهانه خرید خوراکی با خود برد و به قیمت یک میلیون تومان به زوج نابارور فروخت.   هرانا 04 مرداد ماه 1391


با درود به همراهان

به اطلاع کلیه دوستان میرساند جلسه نمایندگی هانوفر در تاریخ 1 سپتامبر لغو و به تاریخ 8 سپتامبر موکول شد لطفا به سایرین اطلاع دهید 

با سپاس روابط عمومی

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو (مرداد 91)

آنچه در زیر می آید بخش کوچکی است از موارد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق جوانان و دانشجویان کشورمان توسط رژیم جمهوری اسلامی در مرداد ماه 1391 .
گزارش ذیل با توجه به محدودیتها و مشکلات متعدد گرد آوری اخبار و عدم امکان فعالیت آزادانه نهادها و سازمانهای مستقل دفاع از حقوق بشر در ایران منعکس کننده تمامی ابعاد و وسعت نقض حقوق بشر در ایران نبوده و تنها حکایتگر بخش کوچکی از آن می باشد.

گزارش آماری