۱۳۹۰ بهمن ۱۱, سه‌شنبه


گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو (دی ماه ۹۰)

آنچه در زیر می آید بخش کوچکی است از موارد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق 

جوانان و دانشجویان کشورمان توسط رژیم جمهوری اسلامی در دی ماه ۱۳۹۰.
گزارش ذیل با توجه به محدودیتها و مشکلات متعدد گرد آوری اخبار و عدم امکان فعالیت آزادانه نهادها و سازمانهای مستقل دفاع از حقوق بشر در ایران منعکس کننده تمامی ابعاد و وسعت نقض حقوق بشر در ایران نبوده و تنها حکایتگر بخش کوچکی از آن می باش
گزارش آماری

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76

ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر

ھر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد 

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر 

احدی را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشری يا موهن باشد.

زانیار ولقمان مرادی در خطر اعدام میباشند

بار دیگر اعدام در ملا عام از غیرانسانی ترین احکام قضائی جمهوری 

اسلامی ایران علیه دو هم وطن صادر گردید.

همراهان و مسئولین عزیز در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با درود های صمیمانه
جلسه پالتاکی هیئت نظارت و برنامه ریزی کانون در سال 2012 روز یکشنبه 5 فوریه ساعت 16.00 بعد ازظهر بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد.
همانطور که مستحضرید حضور اعضای هیئت رئیسه، مسئولان نمایندگی ها و کمیته های کانون، گروه اینترنتی در این جلسه الزامی است.
موضوع جلسه:

۱۳۹۰ دی ۱۲, دوشنبه


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ھر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد.

ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر

الف/ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.

ب/ هر کس حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود باز گردد.


هر 48 ساعت یک کولبر و کاسبکار مرزی جویای نان، کشته و یا زخمی میشود.
در زیر گزارش جلسه سخنرانی 28 دسامبر در خصوص کودک در ایران و حقوق بشر ارسال می گردد