۱۳۹۲ فروردین ۲۳, جمعه


همکاران و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


جلسه کمیته روابط عمومی - کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در روز 14آوریل 2013 ساعت 16.00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد.
  از مسئولین محترم نمایندگی ها و کمیته ها در خواست معرفی همکار داشته و ضمن معرفی کتبی، در روز جلسه حضور به هم رسانده تا در مورد تقسیم کار و شرح وظایف و نیز پیشنهادات  به بحث و گفتگو بپردازیم.همکاران فعلی روابط عمومی:

v     مینو  مهر فومنی
v     ابوالفضل  اصغری
v     سعید  رمضانپور
v     محمد  ملک جمشیدی
v     سعید   پژوهیان
v     حوریه   منصوری موحد
v     رضا  کریمی

امید به آنکه در سال جدید، تصمیمات جدیدتر را با برنامه ریزی بهتری در راستای اهداف بشر دوستانه کانون با عملکردی شایسته ومطلوب تری به انجام برسانیم.محل برگزاری: پالتاک کانون

Paltalk:
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoghoghe Bashar dar Iran


v     کمیته روابط عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
سیدحنیف ساجدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر