۱۳۹۲ فروردین ۲۳, جمعه


همکاران و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


جلسه کمیته روابط عمومی - کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در روز 14آوریل 2013 ساعت 16.00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد.
  از مسئولین محترم نمایندگی ها و کمیته ها در خواست معرفی همکار داشته و ضمن معرفی کتبی، در روز جلسه حضور به هم رسانده تا در مورد تقسیم کار و شرح وظایف و نیز پیشنهادات  به بحث و گفتگو بپردازیم.
فیلم خبری دادگاه ایران تریبوتال


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=djn5GYGFLWY

کمیته اقوام وملل 
شهریار ایاز ی
  
آژانس کُردپا: در طی سال گذشته‌ی خورشیدی، ٥٦ شهروند کُرد از سوی مراجع قضایی حکومت اسلامی ایران با حکم اعدام مواجه و یا به‌اتهام جرایم مختلف اعدام شده‌اند.

بر پایه‌آمار به‌ثبت رسیده‌در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا، در سال گذشته‌از سوی مراجع قضایی حکومت اسلامی ایران حکم اعدام برای ٧٧ شهروند کُرد صادر گردیده‌است که‌در ٥٦ مورد از این احکام حکم اعدام به‌اجرا در آمده‌است.

همچنین بر پایه‌آمار به‌ثبت رسیده‌در مرکز آمار آژانس کُردپا، از سوی مراجع قضایی حکومت اسلامی ایران حکم اعدام برای ٢١ شهروند کُرد صادر شده‌است که اتهام اصلی‌٩ تن از آنها، فعالیت‌های سیاسی عنوان شده است.

۱۳۹۲ فروردین ۱۶, جمعههمکاران و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با سلام و درودهای صمیمانه

جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در روز یکشنبه 7 آوریل 2013 ساعت 16.00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون بشرح زیر برگزار خواهد شد.

1.      خوش آمد گوئی و خیر مقدم و اعلام برنامه این ماه توسط مسئول جلسه آقای مقدم (5 دقیقه)
2.       بررسی مصوبات جلسه قبل توسط آقای حیدری ( 10 دقیقه )  

گردهمائی

نشست ماهانه نمایندگی هانوفر بمنظور تبادل نظر و گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران در اسفند ماه 1391، بررسی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، سخنرانی و...

برنامه سازان

آقای بیژن سامانی :
اخبار و گزارشهای نقض حقوق بشری در یکماه گذشته و تحلیل آنها
آقای رضا کریمی:
بررسی موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابقت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامیمجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز قطعنامه نظارت بر تجارت جهانی سلاح‌های متعارف را با ۱۵۴ رأی موافق به تصویب رساند.

ایران، کره شمالی و سوریه همچون آخرین بار به این قطعنامه رأی منفی دادند و ۲۳ کشور از بازیگران اصلی این عرصه، از جمله فروشندگانی چون روسیه، چین و خریدارانی چون مصر، هندوستان و اندونزی به آن رأی ممتنع دادند.

امضای این قطعنامه از سوی کشورها از ماه ژوئن به اجرا گذاشته خواهد شد.فیلم مستند تاریخ زنان افغانستان برای اطلاع و انتشار در کانون ارسال می دارم.

<http://vimeo.com/19768537>